2023. december 3. vasárnap (48. hét) van, köszöntjük Ferenc, Olívia nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Apc

Idegenforgalom, turizmus


Apc idegenforgalmi szempontból nem tartozik a nagy látogatottságú térségek közé, idegenforgalmi attrakciót jelentõ emléke, eseménye nincs. Az egykor híres borvidék jelentõsége mára erõsen lecsökkent. A statisztika Apcot a „Cserhát és környéke” üdülõkörzet részeként tartja nyilván. Szállásférõhelyként 4 helyet jelöl, melyeken 1999-ben 6 fõ 24 vendégéjszakát töltött el.
Adottságai ugyanakkor lehetõséget teremthetnek e terület fejlesztésére, a vendégfogadás feltételeinek kialakítására illetve javítására. Kedvezõ adottságnak tekinthetõ a felhagyott kõbányák és környékük, a Mátra közelsége, és az ebbõl adódó vadászati lehetõség. Ez utóbbi kétségtelenül viszonylag szûk kört vonz, azonban ez a vendégkör az, aki többet költhet.
Vasútállomása Apc-Zagyvaszántó, mely még további 13 község forgalmát is lebonyolítja. A település kedvezõ földrajzi adottságú, közúton kelet felé Gyöngyös, dél felé Hatvan, nyugat felé Buják és Balassagyarmat, észak felé Pásztó és Salgótarján irányában egyaránt rendelkezik közúti kapcsolatokkal.
A kedvezõ földrajzi adottság nem csupán a közlekedési kapcsolatok miatt állapítható meg. A község helyzete a települések térszerkezeti elhelyezkedése tekintetében is kedvezõnek ítélhetõ, elsõsorban a lehetõségek figyelembevételével.
Heves megyében hat kistérség - statisztikai körzet - van, ezek egyike az Apcot magába foglaló - "Hatvan-Lõrinci kistérség". A 13 település - Apc, Lõrinci, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Nagykökényes, Petõfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó, Szûcsi - összefogó körzet területét tekintve a kistérségek között az ötödik, lakosságszámban valamint a képzõdött jövedelem tekintetében a harmadik a kistérségek között. A kistérségen belül Apc helyzete azért is kedvezõ, mert a Hatvan-Lõrinci várostengelyen található. A két város egymástól való távolsága kicsi, a tengelyen levõ települések a városok nyújtotta szolgáltatások közepette, annak elõnyeit - és esetleges hátrányait - közvetlenül használhatják ki, illetve szenvedhetik el.
Az agglomerációs tengelyhez közigazgatásilag nem tartoznak szervesen a szomszédos Nógrád megye közeli települései, azonban Apc szempontjából mint lehetséges "ellátási" kör figyelembe vehetõk. Ma e községek nem a fejlõdés élenjárói, így az Apci szolgáltatások vonzásába kerülhetnek, mint a saját "központjuktól" távol esõ, de az agglomeráció északi pontjához közeli települések. Az agglomerációs folyamat az elmúlt évtizedekben kezdõdött meg, amikor a Hatvantól észak felé levõ települések, a megyehatár szorításából és a városhiányból a középváros Hatvan felé igyekeztek orientálódni. Ez az agglomeráció ma is létezõ vonzó tényezõ, mely Apc mellett Boldog, Hort, Lõrinci, Petõfibánya, és Zagyvaszántó településeket tartja gravitációs vonzásában. A települések igen közel fekszenek egymáshoz, gyakran a beépített területük is közvetlenül határos. Ez a földrajzi fekvés a mai együttmuködési szintnél jóval magasabb együttmûködéssé emelhetõ, hiszen a közlekedési kapcsolatok - vasút és közút - ezt már ma is lehetõvé teszik.
A település-együttes tengelyének északi pontján fekvõ Apc község, mely ma a lakossága alapellátásának szerepkörét látja el, a késõbbiek során az agglomerációban is komolyabb szerepet kaphat. Ez részben az általa felvállalt infrastrukturális fejlesztésektõl, részben az agglomerációs és kistérségi együttmûködéstõl függ. Ipari centrummá fejlesztése nem javasolható, azonban a szolgáltatások és a kereskedelem területén való szerepe növelhetõ, és az ipartelepítésben is vannak tartalékai.
Apc község kereskedelmi létesítményei alapvetõen a helyi lakosság ellátását szolgálják, ennek megfelelõen épültek ki, ebbõl 1 étterem, 3 büfé.
Az elmúlt években az üzlethálózat mérete stabilizálódott, az ingadozás kismértékû, beállni látszik az egyensúly a méretek illetve a kereslet mértéke tekintetében.

Étterem
Mátrai étterem ajánlatok Apc településen


BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESÕ


településen

HIRDETÉS

ELFOGADÓHELYEK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplõ tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítõk engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére