2021. április 13. kedd (15. hét) van, köszöntjük Ida nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Gyöngyössolymos

Hagyományőrző egyesület


Megalakult a Solymos Hagyományőrző Egyesület
Néhány felhívás a köz érdekében

2007. december elején 50 taggal megalakult a Solymos Hagyományőrző Egyesület. 2008. március közepére, a természetesen el nem maradható hiánypótlási lépésekkel megbonyolítva, a Heves Megyei Bíróság hivatalosan is bejegyezte egyesületünket.

A Solymos Hagyományőrző Egyesület céljai: egyesíteni az érdeklődő egyéneket és közösségeket településünk, Gyöngyössolymos, és annak környezete történelmi, történeti, népművészeti és egyéb múltjának feltárására, a hagyományok ápolására, hagyományteremtésre.

* Az Egyesület konkrét céljai: Gyöngyössolymos és térsége (Mátraalja - kabar és palóc vidék) természeti, történelmi, néprajzi, népművészeti (népmesék, népdalok stb.), szakrális értékeinek és hagyományainak megőrzése, hagyományteremtés (pl. Honfoglalás Kori Hagyományok Hétvégéje).
* Falunk faluképének fejlesztése (szobrok, emlékmű, feszületek rendben tartása, keresztállítás stb.)
* Régi hagyományok szerint épült míves öreg házak falukép javítását célzó felújítási elképzeléseiben az önkormányzat támogatása
* A település környéke rendezettségének biztosítása (szemétgyűjtő és tájrendező akciók)
* Hagyományőrző egyletek, csoportok összefogása (népdalkör, íjász klub, lovasok, turisták, természetszerető emberek stb.)
* A környező erdők forrásainak és pihenőhelyeinek rendezése, karbantartása, kialakítása
* Helyi, térségi, országos és Európai Uniós hagyományőrző rendezvények szervezése, koordinálása, rendezése
* Kiállítások és kulturális előadások szervezése és lebonyolítása
* A település turisztikájának és vendégforgalmának bővítése
* A térség régészeti emlékeinek ápolása, sorsuk folyamatos figyelemmel kísérése
* A helyi és térségi régészeti leletek bemutatásának biztosítása, Gyöngyösön a Mátra Múzeumban vagy helyben Gyöngyössolymoson
* A helyi természeti, történelmi és néprajzi kincsek országos és nemzetközi megismertetése. Az „idegenforgalom”, helyesebben vendégforgalom, fellendítése
* A fenti témakörökhöz kapcsolódóan könyvek, publikációk, programfüzetek, Solymost és a környező vidéket népszerűsítő nyomdai anyagok szerkesztése és kiadása

Az Egyesület együtt kíván működni Solymos önkormányzatával, a térségi települések önkormányzataival, a hasonló céllal létrejött más társadalmi szervezetekkel, és hasonló célú szervezetek létrehozását kívánja ösztönözni.

A Solymos Hagyományőrző Egyesület egyik fő célja településünk és annak környezetének szemétmentessége. Ennek érdekében az önkormányzatot a határozott fellépésben mindenképpen támogatjuk, és a megfelelő elrettentő szankciók meghozatalában és végrehajtatásában erkölcsileg támogatjuk (pl. figyelőszolgálat felállítása, 100 ezer Ft-os nagyságrendű büntetési díjtételek meghatározása illegális szemétlerakás esetén stb.).

A Solymos Hagyományőrző Egyesület maga is szemétgyűjtő akciókat szervez.
Az első ilyen szemétszedés 2008. április 5-én a patakpart Csendőrkert környéki részén meg is történt, ahol meg kellett állapítsuk azt, hogy nagyon szép tájképi adottságokkal rendelkező, de a lerakott szemét és sitt miatt siralmasan kinéző patakpart környéki részt nagyobb léptékű munkákkal feltétlenül rendbe kell hozni. A szemetet össze kell szedni, és a sitt egy részét el kell hordatni, más részét helyben elrendezni, a patak meder és a mellette lévő galériaerdő cserjését és fáit kipucolni, és esztétikai valamint vízvédelmi szempontból megfelelően rendbe tenni.
A hely szépsége néhány környezetét szerető ember munkájának következtében elkezdett kibontakozni. Sárkány Ferenc a hajdani szemétlerakó helyén szép szőlőskertet telepített, és rendezte a környezetet is. Elmondása szerint nemrégiben itt még kórházi veszélyes hulladék lerakása is megtörtént.
Kórházi Veszélyes Hulladék: tudja a kedves olvasó, hogy mit jelent ez ?!? A hepatititis-es, AIDS-es fecskendőtől kezdve minden megtalálható lehet benne! Elég egy karcolás a halálos betegség kialakulásához!!! Ilyen esetekben legközelebb azonnal az ÁNTSZ-t és a rendőrséget kell értesíteni! Ebben kérjük a hathatós lakossági együttműködést!
A Csendőrkertnél van egy kút. Jelenleg teli szeméttel. Ezt ki lehetne tisztítani, és díszkutat készíteni belőle. A falunak ezen a részén, A Jánoska, Csendőrkert, patakpart útvonalon ki lehetne alakítani egy szép pihenő sétányt, ahová mi magunk, és az erre vetődő látogatók, turisták is szívesen betérnek annak szépsége miatt. A hivatalos szervek szemétlerakást tiltó rendelkezései, és a szép hely kialakult folyamatos látogatottsága meg fogja akadályozni a további szemétlerakást is.

* A jövőben a Solymos Hagyományőrző Egyesület minden évben kétszer fog előre meghatározott időpontban szemétgyűjtést szervezni Solymoson és annak környékén: Tavaszi szemétszedés: Március 1. szombatja (eső esetén 2. szombatja)
* őszi szemétszedés: Október 2. szombatja (eső esetén e hét vasárnapja). Ez az idén október 11. (esőnap október 12.)

Találkozók helye, ideje: Reggel 9 h a nagy iskolánál

Kérünk mindenkit, aki szeretne egy szebb, még inkább szemet gyönyörködtető környezetben élni, és azért hajlandó tenni is, nemcsak „szájkaratézni”, jöjjön el a következő szemétgyűjtésekre. Írják be az időpontokat a naptárba.

A szemetet pedig mindenki a maga lelki megnyugvása és a szemet-lelket gyönyörködtető tiszta környezet érdekében szedi. Ez a saját portánk körül természetes, a közterületek, utak, patak, erdő esetén egy-egy ember jó szándéka kevés. Hiába, az összefogás, együtt gondolkodás, együtt munkálkodás viszi csak előre hatékonyan és látványosan a dolgokat.

A Solymos Hagyományőrző Egyesület céljai közé tartozik a helyi környezeti és természeti értékek fokozott védelme és megőrzése. Ilyen helyek a falu környékén a Bába-kő, Csák-kő, Csáki-tető, Kis-hegy oldal, a Felső-Cserkő bányája a tóval, a Monostor, a Dezső-vár, a Solymosi-óvár, a Nyesett-vár, a Tarma-oldal a Tarma-kúttal, a Bácsi-parti feszület és a nagylevelű hársfa környéke. Ezen helyek egy része jelenleg is helyi vagy természetvédelmi oltalom alatt áll.
A Bába-követ és a Csák-kő sziklaalakzatait (a barlangok eleve szigorú állami védelem alatt állnak!) egyedi formakincsük, kiemelt tájképi szépségük miatt, a Csáki-tető sziklagyepét szépsége és védett növények sokaságát tartalmazó növénytársulása miatt azonban szeretnénk országos Természetvédelmi Területté nyilváníttatni. A fentiekben említett, helyi védelem alá nem eső helyszíneket szeretnénk a képviselő testülettel a helyi védelem alá bevonatni. Ennek érdekében a szükséges dokumentációs munkákat elvégezzük, és az országos és helyi védelemre az előterjesztéseket megtesszük.

* Hagyományőrző Egyesületünk tagjai ismeretterjesztő, történelmi, földrajzi és néprajzi témájú előadásokat tartottak a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Hajtások és Gyökerek előadásai keretében: Sz. Magyari Klára: őstörténetünk legújabb kutatásaiból (március)
* Dr. Kovács Tamás: „Kaptárkövek” a Bükk-alján és Magyarországon (március)
* Molnár Gusztáv: Malmok, sorsok, emberek. Vízimalmok a Mátraalján (április)
* Sz. Magyari klára: Az Erdélyi Fejedelemség (május)

Áprilisban Vitáris Ildikó tagtársunk és a Művelődési ház közös szervezésében az első Borest is megrendezésre került, ahol községünk borászatai és borászai mutatkoztak be a falu publikumának. A borest rendkívül jó hangulatban zajlott és maradandó élményt nyújtott.

Az egyesület május 17-én (régi elnevezése alapján Május az Áldás hava), nem hivatalos ünnepség keretében fakeresztet állított a solymosi Monostornál. A kereszt is és a felállítás is a faluközösség érdekében, hagyományos szóhasználattal élve társadalmi munkával született. A társadalmi munkát nem tartjuk szerencsés megfogalmazásnak, inkább önzetlen, közösségépítő munkáról beszélnénk, és az lenne a jó, ha ezt a gondolatiságot faluközösségünk érdekében minél több ember magáénak érezné. A Monostorban helyet kapott kereszt neve Monostori Kereszt.

Fénykép: a Monostori Kereszt felavatása, mely a régi Klastromnak állít emléket.

Egyesületünk célja hosszabb távon a falu fölött a Kis-hegyen a Solymos Nagy Kersztjének felállítása.
A Kereszt falun belüli összefogással születik majd, jól látható helyen állíttatik, és gondolataink szerint ki is lesz világítva. Ehhez mindenképpen várjuk majd az önzetlen erkölcsi, munka és anyagi-dologi támogatást minden közösségben gondolkodó falunk bélitől, felekezeti és vallási hovatartozás nélkül.

Az egyesület munkájával kapcsolatban a Gárdonyi Géza Művelődési Házban elhelyezett egyesületi hirdető táblán kaphatnak információkat.

A Solymosi Hírmondóban terveink szerint időnként írni fogunk az egyesületet érintő dolgokról, elképzeléseinkről, terveinkről, az elvégzett munkákról.

Az egyesülettel kapcsolatos kérdésekben Asztalos Miklóst az egyesület elnökét, Somodi Editkét, az egyesület titkárát, Rédéné Németh Marikát, Szabó Kálmánt, Varga Szabolcsot, Vitáris Miklóst, Dr. Kovács Tamást egyesületi elnökségi tagokat, és természetesen egyesületünk tagjait lehet megkeresni.

A Solymos Hagyományőrző Egyesület Közhasznú Egyesületként lett bejegyezve. Így a különböző, egyesület által megjelölt jövőbeli célok megvalósítására anyagi támogatást megfelelő adómentességre feljogosító igazolás ellenében tudunk majd befogadni.

A Solymos Hagyományőrző Egyesület bankszámlaszáma:
10103551-59364200-01001001
Erkölcsi, aktív munka, anyagi és dologi támogatásaikat előre is köszönjük!

Egyesületünk júniusi elnökségi határozat alapján az idén nem vesz részt a Honfoglalás Kori Hagyományőrző Hétvége szervezésében, és rendezésében.

Együtt, a még szebb, még tisztább és jobb Solymosért,
tisztább szívű, faluközösségben gondolkodó, boldog emberekért!

2008. június 17.

Asztalos Miklós, SHE elnöke
Dr. Kovács Tamás, elnökségi tag

Szállás
Mátrai szállás ajánlatok Gyöngyössolymos településen


BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESŐ


településen

HIRDETÉS

Szállás AJÁNLATAINK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplő tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítők engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére