2024. május 24. péntek (21. hét) van, köszöntjük Eliza, Eszter nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Gyöngyössolymos

Hagyományõrzõ egyesület


Megalakult a Solymos Hagyományõrzõ Egyesület
Néhány felhívás a köz érdekében

2007. december elején 50 taggal megalakult a Solymos Hagyományõrzõ Egyesület. 2008. március közepére, a természetesen el nem maradható hiánypótlási lépésekkel megbonyolítva, a Heves Megyei Bíróság hivatalosan is bejegyezte egyesületünket.

A Solymos Hagyományõrzõ Egyesület céljai: egyesíteni az érdeklõdõ egyéneket és közösségeket településünk, Gyöngyössolymos, és annak környezete történelmi, történeti, népmûvészeti és egyéb múltjának feltárására, a hagyományok ápolására, hagyományteremtésre.

* Az Egyesület konkrét céljai: Gyöngyössolymos és térsége (Mátraalja - kabar és palóc vidék) természeti, történelmi, néprajzi, népmûvészeti (népmesék, népdalok stb.), szakrális értékeinek és hagyományainak megõrzése, hagyományteremtés (pl. Honfoglalás Kori Hagyományok Hétvégéje).
* Falunk faluképének fejlesztése (szobrok, emlékmû, feszületek rendben tartása, keresztállítás stb.)
* Régi hagyományok szerint épült míves öreg házak falukép javítását célzó felújítási elképzeléseiben az önkormányzat támogatása
* A település környéke rendezettségének biztosítása (szemétgyûjtõ és tájrendezõ akciók)
* Hagyományõrzõ egyletek, csoportok összefogása (népdalkör, íjász klub, lovasok, turisták, természetszeretõ emberek stb.)
* A környezõ erdõk forrásainak és pihenõhelyeinek rendezése, karbantartása, kialakítása
* Helyi, térségi, országos és Európai Uniós hagyományõrzõ rendezvények szervezése, koordinálása, rendezése
* Kiállítások és kulturális elõadások szervezése és lebonyolítása
* A település turisztikájának és vendégforgalmának bõvítése
* A térség régészeti emlékeinek ápolása, sorsuk folyamatos figyelemmel kísérése
* A helyi és térségi régészeti leletek bemutatásának biztosítása, Gyöngyösön a Mátra Múzeumban vagy helyben Gyöngyössolymoson
* A helyi természeti, történelmi és néprajzi kincsek országos és nemzetközi megismertetése. Az „idegenforgalom”, helyesebben vendégforgalom, fellendítése
* A fenti témakörökhöz kapcsolódóan könyvek, publikációk, programfüzetek, Solymost és a környezõ vidéket népszerûsítõ nyomdai anyagok szerkesztése és kiadása

Az Egyesület együtt kíván mûködni Solymos önkormányzatával, a térségi települések önkormányzataival, a hasonló céllal létrejött más társadalmi szervezetekkel, és hasonló célú szervezetek létrehozását kívánja ösztönözni.

A Solymos Hagyományõrzõ Egyesület egyik fõ célja településünk és annak környezetének szemétmentessége. Ennek érdekében az önkormányzatot a határozott fellépésben mindenképpen támogatjuk, és a megfelelõ elrettentõ szankciók meghozatalában és végrehajtatásában erkölcsileg támogatjuk (pl. figyelõszolgálat felállítása, 100 ezer Ft-os nagyságrendû büntetési díjtételek meghatározása illegális szemétlerakás esetén stb.).

A Solymos Hagyományõrzõ Egyesület maga is szemétgyûjtõ akciókat szervez.
Az elsõ ilyen szemétszedés 2008. április 5-én a patakpart Csendõrkert környéki részén meg is történt, ahol meg kellett állapítsuk azt, hogy nagyon szép tájképi adottságokkal rendelkezõ, de a lerakott szemét és sitt miatt siralmasan kinézõ patakpart környéki részt nagyobb léptékû munkákkal feltétlenül rendbe kell hozni. A szemetet össze kell szedni, és a sitt egy részét el kell hordatni, más részét helyben elrendezni, a patak meder és a mellette lévõ galériaerdõ cserjését és fáit kipucolni, és esztétikai valamint vízvédelmi szempontból megfelelõen rendbe tenni.
A hely szépsége néhány környezetét szeretõ ember munkájának következtében elkezdett kibontakozni. Sárkány Ferenc a hajdani szemétlerakó helyén szép szõlõskertet telepített, és rendezte a környezetet is. Elmondása szerint nemrégiben itt még kórházi veszélyes hulladék lerakása is megtörtént.
Kórházi Veszélyes Hulladék: tudja a kedves olvasó, hogy mit jelent ez ?!? A hepatititis-es, AIDS-es fecskendõtõl kezdve minden megtalálható lehet benne! Elég egy karcolás a halálos betegség kialakulásához!!! Ilyen esetekben legközelebb azonnal az ÁNTSZ-t és a rendõrséget kell értesíteni! Ebben kérjük a hathatós lakossági együttmûködést!
A Csendõrkertnél van egy kút. Jelenleg teli szeméttel. Ezt ki lehetne tisztítani, és díszkutat készíteni belõle. A falunak ezen a részén, A Jánoska, Csendõrkert, patakpart útvonalon ki lehetne alakítani egy szép pihenõ sétányt, ahová mi magunk, és az erre vetõdõ látogatók, turisták is szívesen betérnek annak szépsége miatt. A hivatalos szervek szemétlerakást tiltó rendelkezései, és a szép hely kialakult folyamatos látogatottsága meg fogja akadályozni a további szemétlerakást is.

* A jövõben a Solymos Hagyományõrzõ Egyesület minden évben kétszer fog elõre meghatározott idõpontban szemétgyûjtést szervezni Solymoson és annak környékén: Tavaszi szemétszedés: Március 1. szombatja (esõ esetén 2. szombatja)
* õszi szemétszedés: Október 2. szombatja (esõ esetén e hét vasárnapja). Ez az idén október 11. (esõnap október 12.)

Találkozók helye, ideje: Reggel 9 h a nagy iskolánál

Kérünk mindenkit, aki szeretne egy szebb, még inkább szemet gyönyörködtetõ környezetben élni, és azért hajlandó tenni is, nemcsak „szájkaratézni”, jöjjön el a következõ szemétgyûjtésekre. Írják be az idõpontokat a naptárba.

A szemetet pedig mindenki a maga lelki megnyugvása és a szemet-lelket gyönyörködtetõ tiszta környezet érdekében szedi. Ez a saját portánk körül természetes, a közterületek, utak, patak, erdõ esetén egy-egy ember jó szándéka kevés. Hiába, az összefogás, együtt gondolkodás, együtt munkálkodás viszi csak elõre hatékonyan és látványosan a dolgokat.

A Solymos Hagyományõrzõ Egyesület céljai közé tartozik a helyi környezeti és természeti értékek fokozott védelme és megõrzése. Ilyen helyek a falu környékén a Bába-kõ, Csák-kõ, Csáki-tetõ, Kis-hegy oldal, a Felsõ-Cserkõ bányája a tóval, a Monostor, a Dezsõ-vár, a Solymosi-óvár, a Nyesett-vár, a Tarma-oldal a Tarma-kúttal, a Bácsi-parti feszület és a nagylevelû hársfa környéke. Ezen helyek egy része jelenleg is helyi vagy természetvédelmi oltalom alatt áll.
A Bába-követ és a Csák-kõ sziklaalakzatait (a barlangok eleve szigorú állami védelem alatt állnak!) egyedi formakincsük, kiemelt tájképi szépségük miatt, a Csáki-tetõ sziklagyepét szépsége és védett növények sokaságát tartalmazó növénytársulása miatt azonban szeretnénk országos Természetvédelmi Területté nyilváníttatni. A fentiekben említett, helyi védelem alá nem esõ helyszíneket szeretnénk a képviselõ testülettel a helyi védelem alá bevonatni. Ennek érdekében a szükséges dokumentációs munkákat elvégezzük, és az országos és helyi védelemre az elõterjesztéseket megtesszük.

* Hagyományõrzõ Egyesületünk tagjai ismeretterjesztõ, történelmi, földrajzi és néprajzi témájú elõadásokat tartottak a Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház Hajtások és Gyökerek elõadásai keretében: Sz. Magyari Klára: õstörténetünk legújabb kutatásaiból (március)
* Dr. Kovács Tamás: „Kaptárkövek” a Bükk-alján és Magyarországon (március)
* Molnár Gusztáv: Malmok, sorsok, emberek. Vízimalmok a Mátraalján (április)
* Sz. Magyari klára: Az Erdélyi Fejedelemség (május)

Áprilisban Vitáris Ildikó tagtársunk és a Mûvelõdési ház közös szervezésében az elsõ Borest is megrendezésre került, ahol községünk borászatai és borászai mutatkoztak be a falu publikumának. A borest rendkívül jó hangulatban zajlott és maradandó élményt nyújtott.

Az egyesület május 17-én (régi elnevezése alapján Május az Áldás hava), nem hivatalos ünnepség keretében fakeresztet állított a solymosi Monostornál. A kereszt is és a felállítás is a faluközösség érdekében, hagyományos szóhasználattal élve társadalmi munkával született. A társadalmi munkát nem tartjuk szerencsés megfogalmazásnak, inkább önzetlen, közösségépítõ munkáról beszélnénk, és az lenne a jó, ha ezt a gondolatiságot faluközösségünk érdekében minél több ember magáénak érezné. A Monostorban helyet kapott kereszt neve Monostori Kereszt.

Fénykép: a Monostori Kereszt felavatása, mely a régi Klastromnak állít emléket.

Egyesületünk célja hosszabb távon a falu fölött a Kis-hegyen a Solymos Nagy Kersztjének felállítása.
A Kereszt falun belüli összefogással születik majd, jól látható helyen állíttatik, és gondolataink szerint ki is lesz világítva. Ehhez mindenképpen várjuk majd az önzetlen erkölcsi, munka és anyagi-dologi támogatást minden közösségben gondolkodó falunk bélitõl, felekezeti és vallási hovatartozás nélkül.

Az egyesület munkájával kapcsolatban a Gárdonyi Géza Mûvelõdési Házban elhelyezett egyesületi hirdetõ táblán kaphatnak információkat.

A Solymosi Hírmondóban terveink szerint idõnként írni fogunk az egyesületet érintõ dolgokról, elképzeléseinkrõl, terveinkrõl, az elvégzett munkákról.

Az egyesülettel kapcsolatos kérdésekben Asztalos Miklóst az egyesület elnökét, Somodi Editkét, az egyesület titkárát, Rédéné Németh Marikát, Szabó Kálmánt, Varga Szabolcsot, Vitáris Miklóst, Dr. Kovács Tamást egyesületi elnökségi tagokat, és természetesen egyesületünk tagjait lehet megkeresni.

A Solymos Hagyományõrzõ Egyesület Közhasznú Egyesületként lett bejegyezve. Így a különbözõ, egyesület által megjelölt jövõbeli célok megvalósítására anyagi támogatást megfelelõ adómentességre feljogosító igazolás ellenében tudunk majd befogadni.

A Solymos Hagyományõrzõ Egyesület bankszámlaszáma:
10103551-59364200-01001001
Erkölcsi, aktív munka, anyagi és dologi támogatásaikat elõre is köszönjük!

Egyesületünk júniusi elnökségi határozat alapján az idén nem vesz részt a Honfoglalás Kori Hagyományõrzõ Hétvége szervezésében, és rendezésében.

Együtt, a még szebb, még tisztább és jobb Solymosért,
tisztább szívû, faluközösségben gondolkodó, boldog emberekért!

2008. június 17.

Asztalos Miklós, SHE elnöke
Dr. Kovács Tamás, elnökségi tag

Szállás
Mátrai szállás ajánlatok Gyöngyössolymos településen


BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESÕ


településen

HIRDETÉS

Szállás AJÁNLATAINK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplõ tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítõk engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére