2022. szeptember 24. szombat (38. hét) van, köszöntjük Gellért, Mercédesz nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Tar

Templom


Szent Mihály-templom

A falu északkeleti szélén, annak legkiemelkedõbb pontján - a Zagyva völgyét határoló Mátra lejtõjének egyik nyúlványán - áll a fallal övezett, kváderekbõl és törtkövekbõl épült egyhajós templom. Téglány alakú hajójához négyezeti tér kapcsolódik, amely kelet felõl patkóíves szentéllyel, észak és dél felõl pedig íves karéjokkal záródik. A hajó nyugati oldalához torony csatlakozik, amely elé oszlopokon álló nyitott "porticust" emeltek. A tornyot hagyma alakú sisak koronázza. A karéjok tengelyében, illetve a szentély déli oldalán csúcsíves lezárású mérmûves ablakok, míg a szentély keleti végében egy csúcsára állított négyzetes alakú, ugyancsak mérmûves ablak nyílik. A hajó és a sekrestye északi falait téglalap alakú, szegmensíves ablakok törik át, de három ugyanilyen ablak látható a hajó déli falában. A sekrestye nyugati kõkeretes ajtajának szemöldökkövébe 1845-ös évszámot véstek. A hajó nyugati falában lévõ kõkeretes ajtó - a szemöldökkövérõl azóta lekopott évszám tanúsága szerint - a 18. század végén készült el. A hajó déli falában pompázatos címerekkel ékesített timpanonos, fejezetes bélletekkel tagolt, csúcsíves kapuzatot helyeztek el. Az eléje épült elõtérbe a bejárást egy reneszánsz kapu biztosítja. A hajót és a karéjokat egyszerû, illetve íves lezárású lábazati párkány tagolja. A hajót vaskos pillérekre támaszkodó, míg a négyezeti teret az oldalfalakról induló csehsüveg boltozatok, ugyanakkor a szentélyt és a karéjokat negyedgömb boltozatok fedik. A hajó nyugati végében karzat emelkedik. A sekrestye élszedett kõkeretes ajtaja, a hajó belsejében álló - a vaskos falpillérek által befoglalt, így évszázadokon át eltakart-karcsú pillérek és konzolok, a karéjok élszedett kváderekbõl kialakított diadalívei, a díszes timpanonos déli kapuzat, az elõtér reneszánsz tagozatos ajtaja, továbbá a többféle, egymástól markánsan eltérõ falazási technika és kõanyag arra utalt, hogy a templom mai alaprajzát és térelrendezését több egymást követõ építési szakasz során nyerte el. E benyomásunkat csak tovább erõsítette a hajó nyugati oldalához épített torony és "porticus", de figyelmünket nem kerülte el a kutatás során a meszelés alól ki-kivillanó, másodlagos helyzetû, építõkõként felhasznált faragványok sokasága sem.
Forrás: Polgármesteri Hivatal, Tar

Mátra - Szt. Mihály fõangyal templom - TarSzállás
Mátrai szállás ajánlatok Tar településen
Étterem
Mátrai étterem ajánlatok Tar településen


BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESÕ


településen

HIRDETÉS

ELFOGADÓHELYEK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplõ tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítõk engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére