2022. január 17. hétfő (03. hét) van, köszöntjük Antal, Antónia nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Tar

Templom


Szent Mihály-templom

A falu északkeleti szélén, annak legkiemelkedőbb pontján - a Zagyva völgyét határoló Mátra lejtőjének egyik nyúlványán - áll a fallal övezett, kváderekből és törtkövekből épült egyhajós templom. Téglány alakú hajójához négyezeti tér kapcsolódik, amely kelet felől patkóíves szentéllyel, észak és dél felől pedig íves karéjokkal záródik. A hajó nyugati oldalához torony csatlakozik, amely elé oszlopokon álló nyitott "porticust" emeltek. A tornyot hagyma alakú sisak koronázza. A karéjok tengelyében, illetve a szentély déli oldalán csúcsíves lezárású mérműves ablakok, míg a szentély keleti végében egy csúcsára állított négyzetes alakú, ugyancsak mérműves ablak nyílik. A hajó és a sekrestye északi falait téglalap alakú, szegmensíves ablakok törik át, de három ugyanilyen ablak látható a hajó déli falában. A sekrestye nyugati kőkeretes ajtajának szemöldökkövébe 1845-ös évszámot véstek. A hajó nyugati falában lévő kőkeretes ajtó - a szemöldökkövéről azóta lekopott évszám tanúsága szerint - a 18. század végén készült el. A hajó déli falában pompázatos címerekkel ékesített timpanonos, fejezetes bélletekkel tagolt, csúcsíves kapuzatot helyeztek el. Az eléje épült előtérbe a bejárást egy reneszánsz kapu biztosítja. A hajót és a karéjokat egyszerű, illetve íves lezárású lábazati párkány tagolja. A hajót vaskos pillérekre támaszkodó, míg a négyezeti teret az oldalfalakról induló csehsüveg boltozatok, ugyanakkor a szentélyt és a karéjokat negyedgömb boltozatok fedik. A hajó nyugati végében karzat emelkedik. A sekrestye élszedett kőkeretes ajtaja, a hajó belsejében álló - a vaskos falpillérek által befoglalt, így évszázadokon át eltakart-karcsú pillérek és konzolok, a karéjok élszedett kváderekből kialakított diadalívei, a díszes timpanonos déli kapuzat, az előtér reneszánsz tagozatos ajtaja, továbbá a többféle, egymástól markánsan eltérő falazási technika és kőanyag arra utalt, hogy a templom mai alaprajzát és térelrendezését több egymást követő építési szakasz során nyerte el. E benyomásunkat csak tovább erősítette a hajó nyugati oldalához épített torony és "porticus", de figyelmünket nem kerülte el a kutatás során a meszelés alól ki-kivillanó, másodlagos helyzetű, építőkőként felhasznált faragványok sokasága sem.
Forrás: Polgármesteri Hivatal, Tar

Mátra - Szt. Mihály főangyal templom - TarSzállás
Mátrai szállás ajánlatok Tar településen
Étterem
Mátrai étterem ajánlatok Tar településen


BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESŐ


településen

HIRDETÉS

Szállás AJÁNLATAINK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplő tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítők engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére