2021. szeptember 22. szerda (38. hét) van, köszöntjük Móric nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Tar

Sztupa


Körösi Csoma Sándor emléksztupa - békeszentély

Minden lény igaz természete a jóság és bölcsesség, függetlenül attól, hogy mi a vallása, szemlélete és nemzetisége - erre emlékeztet bennünket a sztupa, ezért szentélyünk nyitva áll mindenki számára, aki hisz a jóságban.
A sztupa hagyományos buddhista szakrális épület, amelyből nagyon sok van Ázsia buddhista országaiban. Megalkotásának módját maga Buddha határozta meg 2500 évvel ezelőtt.
A tökéletesen megvilágosult szellemet testesíti meg, amely a határtalan bölcsesség, a határtalan együttérzés és szeretet elválaszthatatlan egysége. A határtalan bölcsesség önmagunk szelleme igaz természetének és a világ igaz természetének teljes, direkt ismerése. A határtalan együttérzés és szeretet minden lény felé egyaránt irányul, és mint ahogy a Nap sugarai minden lényre egyaránt sütnek, nem tesz különbséget ellenség és barát között. Minden lény szellemében megvan a határtalan bölcsesség, valamint a határtalan együttérzés és szeretet csírája, ezek teljes megvalósításának képességével együtt.

A sztupa a világban működő külső és belső romboló erők ellensúlyozására épül. Külső, lépcsős formája a spirituális fejlődés, megvilágosulás felé vezető fokozatos útját jeleníti meg. Belsejében megvilágosult lényektől származó szent relikviák, szimbólumok és írások találhatók.
A mi sztupánk a béke, a boldogság és jólét teremtésére, megszilárdítására épült, Őszentsége a XIV. Dalai Láma szentelte fel 1992. július 22.-én, a magyarországi egyházak és a Magyar Köztársaság meghívott képviselői jelenlétében. Sztupánk a magyar bodhiszattva (buddhista szent), Körösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulója alkalmából készült. A szentélyt a Tiszteletreméltó Dordzse Lopön Láma Ngawang inspirációjával és szellemi vezetésével négy hónap alatt építettük fel különböző egyházak, a Magyar Köztársaság, magánszemélyek és vállalatok nagylelkű adományaiból, sok lelkes, békeszerető ember önzetlen segítségével, tekintet nélkül faji, vallási és szemléletbeli különbségekre.

A sztupa látogatásának hagyományos módja:

Miután magunkban erényes szellemet alakítottunk ki, körbejárjuk a sztupát kívül, belül, a Nap járásával és az imahenger forgásával megegyező irányban. Ezalatt, ha jókívánságokat, jó szándékokat fogalmazunk meg, azok a sztupa áldása révén a mindent átható határtalan jóságtól elválaszthatatlanokká válnak. A sztupákhoz kapcsolódó hagyományos gyakorlat a felajánlástétel: gyertya, füstölő gyújtása, pénzadomány, stb., amelyet személyes vagy általános jellegű jókívánságok kísérhetnek. Az adományokat, és az árusításból befolyó minden jövedelmünket a sztupa, valamint oktatási és meditációs központunk működésének fenntartására és fejlesztésére fordítjuk.

A sztupában éjjel-nappal megállás nélkül forog a mani-korló (imamalom). Ebben egy tonna papírtekercs van, amelyen Buddha tanának lényegét tartalmazó szent írás áll. Amikor Buddha tanított - úgy mondják- megforgatta a Tan kerekét. amely ma is forog.

Az imazászlókon békét, jólétet és teljes boldogságot kívánó imák állnak tibeti nyelven.


Ami nem látható:

A sztupa tengelyét képezi az életfa, amelyben szent relikviák kerültek elhelyezésre.

A földszinten a nagy "mani-korló" (imamalom) egy tonna papírtekercsen négyszázmillió mantrát tartalmaz. A sztupa négy sarkában felajánlást tartalmazó vázák vannak befalazva.

Az első emeleten sok-sok miniatűr sztupa található.

A második emeleten oltár van gazdagon berendezve szimbólumokkal, szobrokkal, képekkel, írásokkal és felajánlásokkal.

"A megvilágosulás drága szelleme foganjon meg mindenkiben,akiben még nem fogant meg.Akiben már megfogant, ne gyengüljön, hanem erősödjön. "Őszentsége a XIV. Dalai Láma beszéde a Körösi Csoma Sándor emléksztupa felavatása alkalmából

Szeretném elmondani mennyire boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy láthatom ezt a gyönyörű vidéket, melyet fák és pázsit tarkítanak, a fák leveleit lengeti a szél, és egy óriási tömeg gyűlt össze boldog egyetértésben, örülve ennek az alkalomnak. Nagy örömömre szolgál, hogy láthatom a mosolyt az arcukon, és együtt örülhetek Önökkel.

Először is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik részt vettek ennek az eseménynek a megszervezésében, és segítettek a Körösi Csoma Sándor emléksztupa felépítésében. Különösen nagy örömömre szolgál, hogy egy olyan eseményen vehetek részt, ahol jelen vannak a különböző világvallások képviselői. Meggyőződésem, hogy elegendő alap áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a különböző vallások békésen éljenek egymás mellett. Beláthatjuk, hogy az alapvető tanításokat illetően minden világvallás ugyanazt az üzenetet közvetíti számunkra, ez az üzenet pedig felszólítás a megbocsátásra, toleranciára, békére, együttérzésre és szeretetteljességre.

Most pedig szeretnék egy nagyon rövid magyarázattal szolgálni a sztupa jelentését illetően. Formáját és elrendezését tekintve többféle sztupa van. A sztupa legfontosabb jelentése és feladata az, hogy emlékeztessen annak fontosságára, hogy valamennyien megalkossuk a magunk belső sztupáját. Az elsődleges buddhista irodalom beszél Buddha három megtestesülési formájáról. Ezek a formák kapcsolatban vannak Buddha tökéletes testével, tökéletes beszédével és tökéletes szellemével. E szövegek szerint a sztupa Buddha megvilágosult szellemét szimbolizálja. Tehát a sztupa egy tökéletes tudatállapotot jelképez, amelynek jellemzői a tökéletes békesség, bölcsesség és az együttérzés. E tudatállapot mentes minden negatív érzelemtől.

A buddhista szemlétet szerint valamennyi ember képes arra, hogy kifejlessze magában ezt a tudatállapotot, létrehozza ezt a belső sztupát. A buddhista tanítások szerint ennek a magyarázata az, hogy minden lényben megtalálható e tökéletes állapotra való képesség magja. Ez a potenciál lehetővé teszi számunkra, hogy különböző meditációs gyakorlatok segítségével megtisztítsuk a szellemünket mindazoktól a negatív érzelmektől, attitüdöktől, melyek hátráltatnak bennünket szellemi fejlődésünkben.
Ez a képesség kifejlesztve és megerősítve elvezethet bennünket a buddhaállapothoz, amely a teljes megvilágosulás.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk a fent említett szellemi képességnek, hogy nagyra értékeljük a lehetőséget, amelyet valamennyien megkaptunk. E lehetőség képessé tesz bennünket arra, hogy kifejlesszük magunkban a szeretetteljességet és az együttérzést. Ez az alap az önbizalomhoz, az önbizalom pedig az egyik leglényegesebb elem ahhoz, hogy bármely területen sikert érhessünk el. Meg kell becsülnünk és értékelnünk kell a lehetőségként kapott emberi intelligenciát, amelyet egy olyan bölcsességgel kell ötvöznünk, mely együttérzéssel és magabiztossággal párosulva képessé tehet bennünket arra, hogy leküzdjük valamennyi akadályunkat, és megoldjuk problémáinkat.

Az együttérzésből fakadó önbizalom és bölcsesség ötvözése, megbecsülése és kihasználása igen nagy szerepet kap valamennyi világvallásban, és különösen hangsúlyozott a buddhista tanításokban. Ezek a tanítások ezzel kapcsolatban gyakran említik azt a bölcsességet, mely szerint mindannyian önmagunk mesterei vagyunk. Szükségünk van egy olyan fajta megingathatatlanságra, előrelátásra, türelemre, amely képessé tesz bennünket akadályaink leküzdésére. E nemzet nagy fia, Körösi Csoma Sándor, életével és munkájával megmutatta, milyen nagyszerű eredményeket érhetünk el, ha kifejlesztjük magunkban az olyan magasrendű tulajdonságokat, mint a céltudatosság, akaraterő, kitartás, türelem és becsületes emberség. Ha a magyar nép minden egyes tagja követi az ő példáját, és önmagában kifejleszti e nagyszerű emberi tulajdonságokat, meggyőződésem, hogy e nemzet képes lesz sikeresen leküzdeni problémáit. Erről meg vagyok győződve, és ezért imádkozni fogok.Központunk szellemi vezetője Láma Ngawang így beszél e buddhista szimbólumról:

"A sztupa egyrészt ellensúlyként működik a világban történő tűz, víz és szél általi rombolással szemben, másrészt segít nekünk abban, hogy a nem-tudásunk révén keletkezett tisztátlan érzelmekből és gondolatokból származó akadályokat eltávolítsuk, és hogy soha ne feledkezzünk meg a Három Drágaságról, ami a Buddha a Tan és a Közösség. Kérjük, hogy a Buddhák és Bodhiszattvák tiszta törekvései valósuljanak meg, hogy legyen béke a világon hogy mi és velünk együtt minden élőlény, miután megszabadultunk szellemünk minden sötétségétől, részesüljünk teljes boldogságban és érjük el mindannyian a tökéletes buddhaállapotot!"


A Körösi Csoma Sándor emléksztupa építésének története

1991-ben a tari központ megvásárlásakor már tervbe vettük a sztupa építését. Pár hónappal később megérkezett Tiszteletreméltó Láma Ngawang, közösségünk szellemi vezetője, s kérésünkre kijelölte, majd egy szertartás keretében megszentelte a leendő sztupa helyét, megadta méreteit és tibeti nevét:
RDOR-SZEMSZ-HE-RU-KAI MTHONG-GROL CSEN-MO (Dordzse Szempa Heruka Sztupája, melynek látványa megszabadít) Egy sztupa építése során - ahhoz, hogy az valódi buddhista szentéllyé váljon- a Láma jelenléte folyamatosan szükséges. Így 1992 tavaszán megérkezett Láma Csöpel (Füzeskúti Ferenc), aki 18 éve Láma Ngawang személyes tanítványa.

Az anyagi feltételek megteremtéséhez létrehoztuk a "Tiszta Fény" Alapítványt. Sok magánszemély mellett, anyagi támogatást kaptunk a magyarországi buddhista egyházaktól, a Művelődési Minisztériumtól, Nógrád megyei vállalatoktól és komoly segítséget kaptunk Tar község lakóitól és vezetőségétől. A munkát 1992. április 4.-én kezdtük. A kivitelezést Láma Csöpel és Dominique Greau francia mérnök vezetésével egyházunk tagjai vállalták, de érkeztek segítők külföldről is. Valamennyi résztvevő felajánlásból, tehát ingyen dolgozott. Láma Csöpel és Dominique rendelkezett már némi tapasztalattal, Svédországban illetve Franciaországban részt vettek már hasonló méretű sztupa építésében. Egy alkalommal kétnapos böjti szertartást végeztünk a szentélybe kerülő ereklyék: több száz kis sztupa, szobrok, gabonával és értékes anyagokkal töltött felajánlási vázák, stb. megszenteléséért.
Ebben az évben volt nagy tudósunk, Körösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulója. Úgy gondoltuk, ennél méltóbb emlék nem emelhető e magyar származású buddhista szentnek. Felvettük a kapcsolatot Dr. Terjék József tibetológussal, Körösi Csoma Sándor szellemi hagyatékának ápolójával. Tovább növelte mindezek jelentőségét a hír, hogy Őszentsége a XIV. Dalai Láma Magyarországra látogat. Ahhoz, hogy a sztupa felszentelésére felkérhessük, júliusra el kellett készülnünk. Június végén megérkezett Láma Ngawang és Lobszang, egy tibeti díszítő-festő szerzetes. Az ő munkája látható a külső és belső falakon.

A sztupát 1992. július 22.-én Őszentsége a XIV. Dalai Láma szentelte fel, a Magyar Köztársaság részéről Kálmán Attila államtitkár mondott ünnepi beszédet. Jelen voltak a történelmi egyházak és a zsidó felekezet képviselői, akik néhány szóban méltatták Körösi. Csoma Sándor Emléksztupa jelentőségét.
Az avatás napján körvonalazódott egy majdani Körösi Csoma Sándor Emlékpark kialakítása a sztupa körül. Ehhez várunk anyagi támogatást.A Tiszta Fény Alapítvány számlájára befizetett adományok teljes összege leírható az adóalapból. Az alapítvány számlaszáma a következő:
OTP. III.ker. Flórián tér 15. MNB. 218-9803
Tiszta Fény Alapítvány 504-005062-7

KARMA RATNA LING DARGYE
Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség
Közösségünk, mely 1989 őszén vált hivatalosan is bejegyzett egyházzá. A tibeti buddhizmus négy nagy iskolája közül a Kagyüpa, ezen belül is a Karma-Kagyüpa rendhez tartozik.
Ezt az iskolát I. Karmapa alapította a XII. században, és nagy szellemi elődei közé tartozik, Milarepa a híres jógi-költő. A kagyüpa iskolának elsődleges célja, a 2500 évvel ezelőtt Indiában élt Buddha Sakyamuni tanításainak torzítástól mentes megőrzése, szóbeli átadás útján.
Közösségünk életében Karmapa Őszentségét - személyes tanítványa - a Tiszteletreméltó Láma Ngawang képviseli, akinek segítségével a Tan és a Hagyomány áldása töretlenül jut el a tanítványokhoz. A cél a szellem igaz természetének megismerése, s e megismerésből származó bölcsesség használata minden lény javára.
Egyházunk a buddhizmus minden irányzatát szellemi rokonának tekinti, ugyanakkor tisztelettel viseltetik minden más vallás iránt is.
"A legrosszabb rossz a nem-tudás:
a bölcsesség képes csupán felette győzedelmeskedni,
de bölccsé csak fáradhatatlan törekvés által válhatsz."
Karma Ratna Ling Dargye
Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség
Levélcímünk: K.R.L.D.
1039 Budapest,
Hunyadi u. 45.
Tel.: 240-88-47 Vidéki meditációs Központunk címe:
K.R.L.D. Meditációs Központ
3073 Tar
Hunyadi u. 45.

Szállás
Mátrai szállás ajánlatok Tar településen
Étterem
Mátrai étterem ajánlatok Tar településen


BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESŐ


településen

HIRDETÉS

ELFOGADÓHELYEK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplő tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítők engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére