2024. május 20. hétfõ (21. hét) van, köszöntjük Bernát, Felícia nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Élménybeszámolók

Tiszta Mátra 2005 õszén

2005. október 01., szombat


...s összejöttünk, mint fecskék a villanydróton...
 
Peregnek az évek... Az õszi mélabút a csepergõ esõ s a fonnyadt szõlõtáblák, vagy inkább a kor, a korom mondatja így velem?! Nem tudom, de egyre sûrûbben kattan ide a gramofon tûje...
Peregnek, szépen csobogva. Három éve, hogy kibontottuk a zászlót, s ma már kilencedik csatáját vívtuk meg az emberhez méltó környezetért folyó kis háborúnknak. 2002-ben az volt a csoda, a felemelõ, hogy egy tavaszi könnyed ötlet õszre már tetté is érett; ennyire várta már kis világunk a mozdulatot, a kéz rutinos tördelése helyett a fej, a tekintet felemelését, a szó kimondását és az élre vágó lépéseket. S ez a mozdulatsor azóta egyre csiszoltabb, azóta folyamatos mozgásba fejlõdött át; akik ma járták a Mátra útjait, már nem csak a szemetet szedték; helyenként meg-megállva megsimogatták tekintetükkel a megfáradt, a pihenéshez készülõdõ tájat, köszönték így Neki a testet-lelket tisztító téli, tavaszi és nyári csodatevéseit. Jogos e gazda-büszkeség, már nem csak kapnak, már adnak is; újra megtanulták az adás, a törõdés, a másikra figyelés örömét, s büszkén viselik „Tiszta Mátra” száz-szirmú embléma-virágját.
Peregnek, kattogva és zötyögve, verve a reményvesztõ ütemeket. Ugyanazok, akik akkor..., hol a követõk csapata, kinek adjuk át a tanulságot?... s kinyújtott tenyerünk a semmit kaparássza...
Már nem tudunk magunknak élni, s még nem tudjuk a másikat megszólítani. Kopogunk homlokán a Szóval – csak mi halljuk meg társunk rádiószavát?; az Írással – csak mi olvassuk el plakátjainkat, íméljeinket?, a Példával – csak mi látjuk a mozdulat szépségét?
Utóirat: Négy (banális) epizód


  1. A vége felé érkezett a Bene-patak melletti végponthoz két olyan hölgy, akikkel még nem találkoztunk két tele zsákkal és egy drótkerítés darabbal. Kiderült, hogy nem tudtak velünk elõzetesen kapcsolatba lépni, s így, biztos információk híján saját védõkesztyûvel és otthonról hozott zsákokkal elutaztak Mátraházára, s onnan ötletszerûen, amerre több szemetet láttak, arra jöttek le. Címet cseréltünk, mert máskor is szeretnének jönni.
  2. A kellemetlen idõ ellenére elég forgalmas volt a patak menti út. Egy idõsebb házaspár, akik sokáig ültek a „Sziget”-en, odajöttek beszélgetni. Elmondták, sokáig nem értették, mit keresünk ezekkel a zsákokkal a kezünkben, itt aligha találunk gombát. Nagyon jól esett nekik a felismerés, hogy mi összeszedjük mások után a szemetet.
  3. A Gyöngyösi TV-bõl elõzõ nap szóltak, hogy kijönnek a Híradóhoz felvételeket készíteni. Mikor kiérkeztek, nagyon meglepõdtünk: a riporterlány régi ismerõsünk, kisebb lányunk óvodás barátnõje, teljesítménytúráink rendszeres résztvevõje volt. Milyen könnyû interjút adni olyannak, akit ismerek, s ráadásul még érti is a témát!
  4. Szõke Gyuriék miatt aggódtam, hogy az esõs idõ nem veszi-e el Kristóf fia kedvét, mikor s milyen lelkiállapotban érnek le, ezért eléjük mentem a Benevárhoz. Kis idõ múlva õk is odaértek, de nem hárman, ahogy én vártam, hanem négy felnõtt és négy kisgyerek, ugyanis Bodzási Lotti, aki már harmadszor jött, most elhozta két barátját is. A fiúk büszkén cipelték a saját zsákjukat, vigyázva, nehogy valaki szemet vessen arra. A lelkes hangulatot még fokozta a „díszkút” állapota, amit az arra járók szemetesgödörnek használnak, s oda mind a négy gyerek lemászhatott. Az ott szedett zsákmánnyal még jobban kitömték a zsákjaikat, én pedig négy boldog kölyköt láthattam a szomorkás Benevárnál.

 
Merva LászlóKékes Turista Egyesület
 
A 2005. október 1-i Tiszta Mátra hulladékgyûjtõ túra résztvevõi és eredményei a számok egyszerûsítõ tükrében
Hetvennégyen voltunk; éppen elegen, hogy elvégezzük, amit akartunk.Tehát a szervezés megfelelõ volt.
Egyharmada elõször, egyharmada másodszor, harmadszor vagy negyedszer, egyharmada ötödször vagy annál is többedszer volt itt.Az újak magas részaránya fõleg a Mátrafüredi Sportegyesületnek köszönhetõ.A törzsgárda most is helytállt, viszont aggasztóan kevesen voltak a nem rendszeresen jövõk.
Fele szervezett természetjáró, másik fele egyesületen kívüli természetbarát (köztük két pedagógus).Egészségesnek tûnõ arány, a jövõ esélyét az egyesületen kívüliek természethez való kötõdésének erõssége határozza meg. Reményt ébreszt a két pedagógus megjelenése. A szervezõ egyesület képviselete lényegesen visszaesett, ennek okát és a tendencia tartósságát a mozgalom jövõbeli irányainak meghatározásához feltétlenül tisztázni kell.
Tizennégyen mátrafürediek, ketten budapestiek, a többiek gyöngyösiek vagy környékbeliek.A fürediek aktiválódása remélhetõleg belsõ motiváltságú, s ezáltal tartós lesz.
Kilenc gyerek, tizenegy fiatal, negyven felnõtt és tizennégy nyugdíjas.
A korfa nagyjából az országos arányokat tükrözi, s ez jó.
A hosszabb úton a szokásosnál kevesebb szemét gyûlt össze (10 m3 /103 km)Egyik oka az eddigi munka jótékony hatása, másik a sok újonc és az útvonalak eltérõ népszerûsége miatti egyenetlen lefedés, ami felületességre késztethette a kisebb létszámú (2-3 fõs) csapatokat. A szervezõ igazán rugalmasan csak a saját egyesületi tagságát tudja irányítani, onnan meg most kevesen jöttek (ld. fent).

BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESÕ


településen

HIRDETÉS

Szállás AJÁNLATAINK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplõ tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítõk engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére